Tussen museum/erfgoed en publiek.

Mastiek* is het bindmiddel tussen museum- & erfgoedverhalen en kinderen & jongeren. Samen met kinderen en jongeren ontdekken we in rondleidingen en workshops wat kunst en erfgoed vandaag voor hen kan betekenen. Of we coachen begeleiders om met hun jonge publiek kunst en erfgoed tot leven te brengen. Of we maken een educatief product waarmee de jeugd (in klas- of gezinsverband) zelf aan de slag kan. Mastiek werkt over heel Vlaanderen voor kunst- en erfgoedmusea, voor erfgoedorganisaties en voor al wie een erfgoedproject wil opzetten (gemeenten, scholen …). Samen bekijken we wat de specifieke noden zijn en reiken we oplossingen op maat aan.

© Hof van Busleyden

Je kan bij ons terecht voor

Het ontwikkelen en begeleiden van (inter)actieve rondleidingen en ateliers.

Bij tijdelijke tentoonstellingen of vaste collectiepresentaties.

Het ontwikkelen en begeleiden van erfgoedworkshops.

Voor bv. Erfgoeddag, Open Monumentendag.

Vorming en coaching van begeleiders

Voor bv. gidsen, erfgoedwerkers, leerkrachten.

Het ontwikkelen van educatieve producten

Voor museumspelen, erfgoed/kunstparcours, leskoffers.

Sinds begin 2020 maakt Mastiek samen met BAZART, AmuseeVous en Mooss deel uit van Bamm! Onze werking is gegroeid uit Mooss, waar we sinds 2000 tientallen projecten in musea en rond erfgoed hebben ontwikkeld. Binnenkort bouwen we deze website verder uit en voegen we ook een portfolio toe.
e-mail Contacteer ons
OPEK
Vaartkom 4 — 3000 Leuven

KUNSTHAL
Vrouwebroersstraat 6 — 9000 Gent


+32 16 65 94 65

© Roland Hermans

*Mastiek is niet alleen een flexibel bindmiddel. Vroeger werd het ook gebruikt voor de vernislaag van schilderijen. En zowel de verhalen over de tranen van de mastiekboom als de mastiekdorpen op het Griekse eiland Chios behoren tot ons Europees erfgoed (mastiek van Chios is ook een beschermd product). Een ideale naam voor onze werking dus!