Wie Wat Opinie & Pers Steun ons

Bamm! gelooft in het belang van inspirerende ontmoetingen met kunst en erfgoed voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Cultuurparticipatie is niet voor niets een artikel in het internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989).

Met BAZART, AmuseeVous, Mooss en Mastiek bereiken we jaarlijks via ruim 5.000 kunst- en erfgoededucatieve projecten meer dan 200.000 kinderen en jongeren. Omdat we de kwaliteit van de impact van die ontmoetingen steeds willen verhogen en omdat we zoveel mogelijk kinderen en jongeren willen aanspreken, blijven we experimenteren, reflecteren en investeren.

Steun ons

Bamm! ontvangt een toelage van de overheid (50% van onze inkomsten, wat we aanvullen met inkomsten uit de verkoop van onze eigen diensten en producten. Maar het zijn de mensen die onze werking steunen met een gift, die ervoor zorgen dat we echt gensters kunnen slaan. Vuur jij ons aan?

Bamm! is erkend door de minister van financiën en kan u een attest bezorgen waarmee 45% van uw gift in aanmerking komt voor een belastingsvermindering.